Πρόγραμμα Προπονήσεων

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ

Κ5 - Κ6 (2015-2016)

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

18:00-19:00

18:00-19:00

18:00-19:00

5x5

Κ7 - Κ8 (2013-2014)

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

19:00 - 20:00

19:00 - 20:00

19:00 - 20:00

5x5

Κ9 (2012)

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

19:00 - 20:00

18:00 - 19:00

19:30 - 20:30

5x5

Κ10 (2011)

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

17:30 - 18:30

5x5

Κ11 (2010)

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

18:30 - 19:30

Δ.Α.Κ

Δ.Α.Κ

5x5

ʚ12 (2011)

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

18:30 - 19:30

Δ.Α.Κ

Δ.Α.Κ

5x5

ʚ13 - ʚ14 (2012-2013)

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

20:00 - 21:00

18:30 - 19:30

16:30 - 17:30

9x9

Δ.Α.Κ

5x5

ʚ15 (2014)

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

16:40 - 18:00

15:00 - 16:00

16:40 - 18:00

20:00 - 21:00

Σωτ.Αγγελόπουλος

5x5 (ενδυνάμωση)

Σωτ.Αγγελόπουλος

9x9

ʚ16 (2015)

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

16:40 - 18:00

15:00 - 16:00

16:40 - 18:00

19:30 - 21:00

Σωτ.Αγγελόπουλος

5x5 (ενδυνάμωση)

Σωτ.Αγγελόπουλος

9x9